Câu chuyện

ຊາ saffron ສະໝູນໄພ

ຊົງຊາ saffron ໃຫ້ກັບຕົວເອງຈັກໜຶ່ງຈອກຕາມສູດໃໝ່ທີ່ສຸດ ເຊິ່ງເປັນສູດສຳລັບລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ຫຼື ລະດູແລ້ງ ມາລອງນຳກັນນໍວ່າຈະເປັນແນວ.
ຊາ saffron ສະໝູນໄພ
ໜຶ່ງວິທີການປະສົມທີ່ບໍ່ມີວັນໜ້າເບື່ອ ນັ້ນເປັນການປະສົມລະຫວ່າງບັນດາສະໝູນໄພດ້ວຍກັນ.
ແຕ່ລະຊະນິດແມ່ນມີກິ່ນຫອມ, ລົດຊາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອປະສົມເຂົ້າກັນແລ້ວກໍຈະກາຍເປັນຊະນິດຊາທີ່ສຸດພິເສດ.
ວັດຖຸດິບ:
ບັນດາທ່ານສາມາດປະສົມເກສອນດອກຂີ້ເໝັ້ນຝຣັ່ງກັບບັນດາປະເພດຊາຄື: ຊາດອກເບັນຈະມາດ, ຊາຂຽວ, ຊາຂີງ, ຊາສະໝູນໄພ,…
ຄຸນປະໂຫຍດ:
ເມື່ອປະສົມ Saffron ກັບບັນດາຊະນິດຊາຂ້າງເທິງ, ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງໃນຂົງເຂດດ້ານຄວາມງາມແລ້ວ ແຕ່ມັນຍັງຊ່ວຍຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາໃຫ້ແຂງແຮງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ, ຊ່ວຍຮັກສາປົກປ້ອງຜິວ, ຕໍ່ຕ້ານການແກ່ຊະລາຕໍ່ຕ້ານຮອຍຫ່ຽວຮອຍຕີນກາ, ຊ່ວຍປົວອາການນອນບໍ່ຫຼັບ, ຊ່ວຍໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາເປັນປົກກະຕິ.…
ວິທີການເຮັດ
• ທ່ານຕັ້ງການ້ຳຊາຄືປົກກະຕິແລ້ວຖອກລົງໃສ່ຈອກນ້ອຍໜຶ່ງ
• ເມື່ອນ້ຳຊາຍັງອຸ່ນໃຫ້ທ່ານຕື່ມເສັ້ນ saffron 3-5 ເສັ້ນລົງໃສ່.
• ທ່່ານພຽງແຕ່ນັ່ງຖ້າປະມານ 15 ນາທີເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ຊາໜຶ່ງຈອກທີ່ຮ້ອນແຊບ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍສານບຳລຸງທັນທີ
ປະລິມານ:
ສາມາດດື່ມຊາ 2 ຈອກຊາ/ ວັນ ໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຄ່ຳເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສະໝອງໄດ້ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ນອນຫຼັບຝັນດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ເສັ້ນSaffronເກີນ 50ເສັ້ນ/ວັນ.
ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບົດຄວາມນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີສູດນ້ຳຊາສູດໃໝ່ສຳລັບເວລານ້ຳຊາຍາມແລງ.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ