Câu chuyện

ນົມ SAFFRON – ຫອມແຊບຊ່ວຍບຳລຸງເໝາະກັບທຸກໄວອາຍຸ

ນົມ SAFFRON – ຫອມແຊບຊ່ວຍບຳລຸງເໝາະກັບທຸກໄວອາຍຸ
ປະສົມເກສອນດອກຂີ້ເໝັ້ນຝຣັ່ງກັບນົມສົດ
♥ ວັດຖຸດິບ ♥
• ນົມສົດລົດຈືດ: 500ml
• Saffron: 15 ເສັ້ນ
ຢູ່ນີ້ພວກເຮົານຳໃຊ້ນົມສົດລົດຈືດ ຫຼື ນົມສົດບໍ່ມີນ້ຳຕານ ແຕ່ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ນົມສົດລົດຫວານກໍໄດ້ ຖ້າມັກ. ສູດເຄື່ອງດື່ມນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ, ຊ່ວຍປັບຄວາມດັນເລືອດໃຫ້ສົມດູນ, ຊ່ວຍເພີ່ມເສີມສ້າງສານອາຫານວິຕາມິນຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ.
ນົມອຸ່ນໆ 1 ຈອກປະສົມກັບ Saffron ດື່ມກ່ອນເຂົ້ານອນປະມານ 30 ນາທີຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບຝັນດີ ນອນຫຼັບລຶກ, ຊ່ວຍປົວອາການນອນບໍ່ຫຼັບ ແລະ ໂລກຊຶມເສົ້າໄດ້ຜົນສູງ.  
♥ ວິທີການລົງມືເຮັດ ♥
• ໃຫ້ທ່ານຖອກນົມລົງໃສ່ໝໍ້
• ຕັ້ງເຕົາຕົ້ມດ້ວຍໄຟຄ່ອຍໆ ຈົນກວ່າຈະເຫັນມີຟອງນ້ອຍໆຟູຢູ່ອ້ອມຂອບໝໍ້ແມ່ນໃຫ້ປິດໄຟເຕົາ
• ແຊ່ saffron ໃສ່ໃນນົມສົດປະມານ 15 ນາທີ. ຢ່າລືມປິດຝາໝໍ້ໄວ້ເພື່ອຖະໜອມຮັກສາສານອາຫານບໍ່ໃຫ້ລະເຫີຍອອກໄປ.
• ຖອກນົມໃສ່ຈອກ ແລະ ດື່ມເພີດເພີນກັບລົດຊາດອັນແຊບຊ້ອຍໄດ້ເລີຍ
ປະລິມານ:
ທ່ານຄວນດື່ມນົມນ້ອຍກວ່າ 500ml /ວັນ ແລະ ຄວນດື່ມຕໍ່ຄັ້ງປະມານ 200mlລົງມາ ແລະດື່ມປະສົມກັບ Saffron ຫຼາຍສຸດປະມານ15ເສັ້ນທຸກມື້ເທົ່ານັ້ນເດີ້.
ນົມເກສອນດອກຂີ້ເໝັ້ນຝຣັ່ງມີສັບພະຄຸນດີເລີດຫຼາຍ ແລະ ເໝາະກັບທຸກເພດໄວເໝາະກັບທຸກຄົນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ມີປະຫວັດ ຫຼື ມີອາການປ່ວຍພະຍາດປະດົງ, ກະເພາະອັກເສບ, ລຳໃສ້ກໍຄວນຈຳກັດການດື່ມນົມ.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ