ຈຸດປະສົງຂອງ Saffron ລາວ:

ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດແລະປະກອບສ່ວນໃນອະນາຄົດທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຂຶ້ນ.
ພວກເຮົາປາດຖະໜາຢາກສ້າງຄົນຮຸ່ນໃໝ່, ເພື່ອໃຫ້ຄົນລາວສວຍງາມຂຶ້ນແລະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ.
ພວກເຮົາຕ້ອງການສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ທຸກຄົນມີຊີວິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ, ຮັກຕົວເອງຫລາຍຂື້ນໂດຍການເຮັດໃຫ້ຕົວເອງງາມຂື້ນ.

ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ພວກເຮົາປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມໃນຂະນະດຽວກັນກໍຍັງຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສແລະຄວາມສັດຊື່

ນັ້ນແມ່ນວິທີທີ່ທີມງານຂອງພວກເຮົາພັດທະນາແລະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການແບ່ງປັນຄຸນຄ່າກັບສັງຄົມ.

ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງ Saffron ລາວ:
ບໍລິສັດ Saffron ລາວໄດ້ກຳນົດຄວາມມຸ່ງຫວັງລວມສຳລັບພາລະກິດສູ່ຄວາມສຳເລັດ.
ຊື່ສັດໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນແລະການໂຄສະນາ.
ຊ່ຽວຊານໃນການຝຶກອົບຮົມຄົ້ນຄວ້າວິໄຈແລະໃຫ້ຄຳປຶກສາ.

ສິ່ງນັ້ນຈະພາພວກເຮົາສູ່ການສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍເພື່ອສຸຂະພາບ, ຄວາມງາມແລະຄວາມສຸກຂອງຄົນລາວ.

ຄຸນຄ່າຫຼັກຂອງບໍລິສັດ Saffron ລາວ:
ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງຫວັງສ້າງຄົນລາວຮຸ່ນໃໝ່ທີ່ສວຍງາມແລະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ. ນັ້ນແມ່ນວິທີການທີມ Saffron ລາວ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍການແນະນໍາ Saffron ແລະນຳມັນກັບຄືນສູ່ຄົນລາວແລະປະເທດລາວ. ເລີ່ມຕົ້ນຫຼາຍກວ່າ 3 ປີທີ່ຜ່ານມາເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ພົບປະແລະແບ່ງປັນກັນກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ Saffron ດ້ວຍຄວາມງາມແລະສຸຂະພາບພ້ອມດ້ວຍຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະສ້າງຊຸມຊົນຮ່ວມກັນເພື່ອຄວາມງາມແລະເບິ່ງແຍງດູແລຮັກສາສຸຂະພາບ.