Câu chuyện

ວິທີເຮັດ serum saffron ບຳລຸງຜິວຂາວໃສໄດ້ເອງຢູ່ເຮືອນ

ການນຳໃຊ້ serum ແມ່ນໜຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນສຸດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອທີ່ຈະມີຜິວພັນທີ່ສວຍງາມສົມບູນແບບ. ເພາະວ່າ serum ເປັນປະເພດຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງສຳອາງປົວສະເພາະແຕ່ລະປະເພດຜິວ, ແຕ່ລະປັນຫາກ່ຽວກັບຜິວໜັງ….ແລະ ປົກກະຕິ serum ມີລາຄາຂ້ອນຂ້າງສູງຖ້າທຽບກັບບັນດາຜະລິດຕະພັນອື່ນທີ່ຢູ່ຈັດໃນກຸ່ມດຽວກັນ.

ຖ້າທ່ານກຳລັງເຈັບຫົວທີ່ຍັງຊອກຫາຊະນິດ Serum ທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບຜິວ ແລະ ລາຄາທີ່ເໝາະສົມໄດ້ ເອົາເປັນວ່າມື້ນີ້ມາຮ່ວມກັນກັບພວກເຮົາລອງເຮັດ Serum Saffron ບຳລຸງຜິວຂາວນຳກັນນໍ ! Serum ເປັນຮູບແບບສານສະກັດບໍລິສຸດ, ເປັນທາດແຫຼວ ແລະ ມີໂຄງສ້າງປະກອບດ້ວຍໂມເລກູນຂະໜາດນ້ອຍ. ເພາະແນວນີ້ເມື່ອນຳໃຊ້ serum ຈະຊຶມຊັບເລິກເຂົ້າສູ່ຜິວໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ຊຶມລົງຈົນຮອດຊັ້ນໄຕ້ໜັງກຳພ້າທີ່ຢູ່ພື້ນຜິວ ຫຼື ເອີ້ນວ່າຊັ້ນຜິວແທ້ ແລະ ຊ່ວຍສະໜອງສານອາຫານໄປບຳລຸງລ້ຽງເຖິງເຊວຜິວໂດຍກົງ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ເມື່ອພົບປັນຫາເລື່ອງຜິວ serum ຈະເປັນຕົວເລືອກທີ່ສຸດຍອດສຸດເລີດລ້ຳແລະດີທີ່ສຸດ ໃນການແກ້ໄຂປັນຫາຜິວໄດ້ໂດຍໄວເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜິວກັບຄືນມາແຂງແຮງສຸຂະພາບດີ.

ວິທີເຮັດ serum saffron ບຳລຸງຜິວຂາວໃສໄດ້ເອງຢູ່ເຮືອນ ຂັ້ນຕອນການກະກຽມ: • 1 ບ່ວງກາເຟເກສອນດອກຂີ້ເໝັ້ນຝຣັ່ງ Saffron • 3 ບ່ວງແກງ gel ຫວ້ານຫາງແຂ້ ຫຼື gel aloe vera • 3 ບ່ວງແກງນ້ຳແຮ່ສະກັດ • 10 ຢົດນ້ຳມັນ Argan / Rosehip Oil • 1 ເມັດແຄັບຊູນເຈວ vitamin E • ຂີ້ເໝັ້ນນ້ອຍນຶ່ງ • 1-3ຢົດ Glycerine

ຄູ່ມືແນະນຳວິທີປະສົມ ♥ •ຕັກເອົາເສັ້ນ saffron 1 ບ່ວງກາເຟ ບົດໃຫ້ໝົ່ນເປັນຜົງ. • ຕັກເອົານ້ຳແຮ່ສະກັດປະມານ 3 ບ່ວງແກງ ຕັກລົງໃສ່ຖ້ວຍ ແລະ ຕື່ມ saffron ລົງໄປໃນຖ້ວຍ. ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນຈົນທົ່ວ. ແລະ ປະພັກສ່ວນປະສົມໄວ້ໃຫ້ຢູ່ຕົວປະມານ 30 ນາທີ. • ພາຍຫຼັງ 30 ນາທີ, ທ່ານຈະເຫັນວ່ານ້ຳແຮ່ສະກັດໄດ້ໝັກເຂົ້າກັນກັບເກສອນດອກຂີ້ເໝັ້ນຝຣັ່ງ ແລະ ໄດ້ປ່ຽນແປງການເປັນສານປະສົມທີ່ມີສີສົ້ມເຂັ້ມ. • ຕື່ມຂີ້ເໝັ້ນທີ່ຕຽມໄວ້ລົງໄປ ແລະ ຄົນປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນຈົນທົ່ວ.

ເອົາຖ້ວຍມາອີກໃບໜຶ່ງ, ຕັກເອົາເຈວຫວ້ານຫາງແຂ້ aloe vera 3 ບ່ວງແກງ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນຕື່ມສ່ວນປະສົມຂີ້ເໝັ້ນທີ່ໄດ້ປະສົມໄວ້ແລ້ວນັ້ນ ແລະ ຜົງຂີ້ເໝັ້ນຕື່ມລົງໄປເທື່ອລະນ້ອຍ ແລະ ຄົນຈົນທ່ານເຫັນວ່າມັນກາຍເປັນທາແຫຼວ serum ທີ່ເຂົ້າກັນຢ່າງສົມບູນ . • ສຸດທ້າຍ, ໃຫ້ເອົາສ່ວນປະສົມທັງໝົດທີ່ຍັງເຫຼືອຄື glycerine, ນ້ຳມັນນ້ຳແຮ່, ເມັດແຄັບຊູນເຈວ Vitamin E ແລະປະສົມຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນຈົນທົ່ວ. • ສູຸດສຳເລັດຂອງທ່ານໄດ້ສົມບູນແບບແລ້ວ. • ຖອກມັນລົງໃສ່ໃນຂວດແກ້ວນ້ອຍໆທີ່ມີຫົວຢອດ. • ທ່ານສາມາດເກັບຮັກສາມັັນໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນມີອາຍຸນຳໃຊ້ໄດ້ປະມານ 20 ວັນ.

ວິທີການນຳໃຊ້ serum Saffron ບຳລຸງຜິວຂາວ ໃນຕອນກາງຄືນລ້າງໜ້າດ້ວຍໂຟມລ້າງໜ້າທີ່ບໍ່ມີສານສະບູ, ທາ toner ແລະ ທາ Serum 2-3 ຢອດໃສ່ເທິງໃບໜ້າ. ນວດໜ້າເບົາໆເພື່ອໃຫ້ມັນຊຶມຊັບລົງສູ່ຜິວຂອງທ່ານ. ປະໄວ້ຂ້າມຄືນ. ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນໃນຕອນເຊົ້າ

Serum Saffron ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວທ່ານຂາວໃສໄດ້ພາຍໃນໄລຍະ 1 ເດືອນທີ່ນຳໃຊ້

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ