Câu chuyện

ສາເຫດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນໂລກກະເພາະ

ເນື່ອງຈາກການຕິດເຊື້ອແບັກທີເຣຍ HP 

ຍ້ອນອາຫານການກິນ,ພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ,ບໍ່ກິນເຂົ້າ,ກິນເຂົ້າບໍ່ຖືກຕາມເວລາ,ກິນອາຫານທີ່ມີລົດຊາດເຜັດຫຼາຍເກີນໄປ,ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ,ບໍ່ຄ້ຽວອາຫານໃຫ້ລະອຽດກ່ອນກື່ນ

ດື່ມເຫຼົ້າ,ເບຍ,ຊາ,ກາເຟຫຼາຍເກີນໄປ….ຍ້ອນອາຫານການກິນຫຼືເຄື່ອງດື່ມມີສານອັນຕະລາຍ,ຈື່ງເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອ

 ບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານເກີດຈາກການນຳໃຊ້ຢາຫຼຸດຄວາມເຈັບ,ຢາຮັກສາພະຍາດ

ເກສອນຫຍ້າຟຣັ່ນ ZENY SAFFRON ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ນຳເຂົ້າມາຈາກປະເທດອີຫລ່ານ,ມີຊັບພະຄຸນດີຫຼາຍໃນການຊ່ວຍຮັກສາສຸຂະພາບ

ໃນທຸກໆມື້ພຽງແຕ່ຊົງເສັ້ນໃຍເກສອນ 15 – 20 ເສັ້ນກັບນໍ້າອຸ່ນ
ດື່ມທຸກໆມື້ຫຼືຊົງກັບນໍ້າເຜີ້ງມັນຈະຊ່ວຍຮັກສາໂລກກະເພາະໃຫ້ຫາຍຂາດ

ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ ZENY SAFFRON

 

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ