Câu chuyện

SAFFRON – ເພື່ອນຮ່ວມອຸດົມຄະຕິບົນເສັ້ນທາງສະກັດກັ້ນປ້ອງກັນມະເຮັງ

ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນມະເຮັງດ້ວຍວິທີໃດ?
ມີເກນການກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ: ກິນຜັກສີຂຽວ, ກິນໝາກໄມ້ຫຼາຍໆ; ດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ, ຈຳກັດການກິນຊີ້ນເນື້ອແດງຊີ້ນບໍ່ສຸກປານໃດ, ຈຳກັດການກິນນ້ຳຕານ, ຢຸດສູບຢາ, ດື່ມເຫຼົ້າ, ເບຍ, ປະເພດທີ່ມີເອວກໍຮໍເຈືອປົນຫຼາຍ.
ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ, ສະໝ່ຳສະເໝີ: ຫຼິ້ນກິລາອອກກຳລັງກາຍປະມານ 30 ນາທີໃນທຸກໆມື້, ຍາດເວລາວ່າງເພື່ອໄປຍ່າງອອກກຳລັງກາຍ, ນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງຂັ້ນໄດແທນການໃຊ້ທາງລິບ ຖ້າວ່າຫ້ອງການຂອງທ່ານບໍ່ຢູ່ສູງເກີນໄປ.…
saffron
ຮັກສາປົກປ້ອງຜິວ: ທາຄີມກັນແດດໃນທຸກວັນ, ຫຼີກລ່ຽງການອອກໄປຂ້າງນອກໃນເວລາມີແສງແດດຈ້າເພາະມີແສງUV ສູງແຮງ …
ກວດສຸຂະພາບປະຈຳ: ການກວດສຸຂະພາບຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບສະພາບຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເອງ ແລະນັ້ນກໍຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຈັດແຜນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້ເໝາະສົມ.
ນຳໃຊ້ຫຼືຮັບປະທານບັນດາຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມເພີ່ມເຕີມຖ້າຈຳເປັນ: ພວກມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານມີຄວາມສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ບັນດາປັດໃຈພາຍນອກໄດ້ດີຂຶ້ນ.
Saffron, ເປັນໜຶ່ງຊະນິດເຄື່ອງເທດສະໝຸນໄພທີ່ມີແຫຼ່່ງກຳເນີດມາຈາກດອກໄມ້ຂອງ Crocus sativus, ອຸດົມດ້ວຍ carotenoids ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. Carotenoids ທຳມະຊາດຂອງຂີ້ເໝັ້ນຝຣັ່ງ, crocin ແລະ crocetin, ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໃຫ້ສີສັນຂອງມັນ.
ການຄົ້ນຄວ້າສຶກສາທາງດ້ານການວິໄຈສຸຂະພາບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ທັງໃນເວລາຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທົ່ວຮ່າງກາຍ ຫຼື ພຽງແຕ່ດ້ວຍເນື້ອເຍື່ອ, carotenoids ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄຸນປະໂຫຍດຂອງຕົນໃນການຈຳກັດສະກັດກັ້ນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກ້ອນເນື້ອງອກ. ຈາກສິ່ງນັ້ນ ເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງບົດບາດຂອງ saffron ໃນວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອປິ່ນປົວມະເຮັງ.
ໜຶ່ງໃນບົດສະຫຼຸບລາຍງານວ່າງໃໝ່ລ່າສຸດນີ້ກໍຢັ້ງຢືນວ່າການນຳໃຊ້ carotenoids ທີ່ບໍ່ສາມາດຜັນປ່ຽນເປັນ vitamin A ໄດ້ ແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນຮັກສາດີເຂົ້າໄປອີກຊັ້ນສຳລັບເຊວຈຸລັງ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງທາດພິດໄດ້.
ບັນດາກົນໄກເຄື່ອນໄຫວທາງເຄມີຕໍ່ຕ້ານມະເຮັງຂອງ carotenoids ທີ່ມີຢູ່ໃນ saffron ແມ່ນລວມມີການຜະລິດຜັນປ່ຽນທາດກໍ່ມະເຮັງ, ປັບສົມດູນໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຈຸລັງເຊວ ແລະ ຂະບວນວັດທະຈັກວົງວຽນຂອງເຊວ, ຢຸດຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊວມະເຮັງ, ຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ, ເພີ່ມພູມຄຸ້ມກັນ, ຢຸດຢັ້ງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຊວ.
Saffron ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄຸນປະໂຫຍດໃນການສະກັດກັ້ນປ້ອງກັນມະເຮັງ ແຕ່ໃນອະນາຄົດມັນຍັງສາມາດກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຢາທີ່ຊ່ວຍປິ່ນປົວມະເຮັງອີກດ້ວຍ.
ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງເກີນຈິງທີ່ຈະເວົ້າວ່າ“saffron ເປັນເພື່ອນຮ່ວມອຸດົມຄະຕິບົນເສັ້ນທາງການສະກັດກັ້ນປ້ອງກັນມະເຮັງ” ແມ່ນບໍ່ເຈົ້າ? ພຽງແຕ່ 1ຈອກນ້ຳຊາ saffron ໃນຕອນເຊົ້າ ຫຼື 1ຈອກນົມ saffron ອຸ່ນໆກ່ອນເຂົ້ານອນ ທັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຜ່ອນຄາຍ ທັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປ້ອງກັນຫຼີກລ່ຽງຈາກພະຍາດຮ້າຍກາດ–ນັ້ນກໍຄືມະເຮັງໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ